STATIKUS
SZTUKA TWORZENIA KONSTRUKCJI

Zdjęcia z realizacji projektu budynków o charakterze handlowo - usługowym. Budynek parku handlowego zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o wymiarach osiowych 182 m x 96 o wysokości użytkowej sufitu do 4 m i wysokości całkowitej w attyce 7 m mierzonej od wierzchu posadzki. Spadek dachu 2%. Konstrukcję dachu stanowią wolnopodparte płatwie kratowe. Konstrukcję główną stanowią wspornikowe, monolityczne słupy żelbetowe. Ściany murowane zaprojektowano z bloczków gazobetonowych na zaprawie z cienkich spoin usztywniane wieńcami.


Projektując
KIERUJEMY SIĘ NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI:
BEZPIECZEŃSTWO - poprzez projektowanie zgodnie z obowiązującymi normami,
OPTYMALIZACJA - polegająca na minimalizacji kosztów całej inwestycji przy
zachowaniu niezbędnej jakości i trwałości konstrukcji,
PROSTOTA - poprzez ujednolicanie rozwiązań w celu zredukowania do minimum błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim,
JAKOŚĆ i KOMPLETNOŚĆ PROJEKTU - bezwzględnie wysoka: z czytelnymi
rysunkami, wyczerpującym opisem technicznym i całkowicie skoordynowana z pozostałymi branżami,
ELASTYCZNOŚĆ - uwzględniająca indywidualne potrzeby i sugestie Klienta,
NOWOCZESNOŚĆ - motywująca nasz zespół do ciągłego rozwoju oraz krytycznego obserwowania i stosowania pojawiających się nowości technicznych na rynku.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram